Active Ants gebruikt als eerste in Nederland Google Glass voor orderpicking.

15 PROCENT SNELLER ORDERPICKEN MET GOOGLE GLASS

Active Ants gebruikt vanaf nu ook Google Glass voor het efficiënt orderpicken van webshopbestellingen. Zij ontwikkelde hiervoor een orderpicking applicatie specifiek voor Google Glass. Uit de eerste testresultaten blijkt dat orderpicking met de Google glass 15% sneller gaat en 12% minder fouten oplevert.

Als eerste in Nederland heeft Active Ants een Google glass applicatie ontwikkeld om haar e-fulfilment proces te optimaliseren. Voor zover bekend is Active Ants het enige bedrijf ter wereld dat Google glass al productief inzet voor orderpicking in een werkende logistieke omgeving.

Vier voordelen

Google Glass opdrachtenscherm

Traditioneel gaan de orderpickers bij Active Ants rond met picklijsten waarop produkten, locaties en aantallen staan. Deze informatie wordt nu weergegeven op de Google glass. Het eerste voordeel is daarom dat de handen vrij zijn om de produkten uit de schappen te pakken. Het tweede voordeel is de stap naar een paperless world. Picklijsten hoeven niet meer worden geprint, afgetekend en ingebonden. Het derde en wellicht grootste voordeel is de tijdswinst. Deze wordt vooral behaald doordat opdrachten direct naar de Google Glass worden gepushed en niet meer moeten worden geprint, opgehaald, daarna afgetekend en ingebonden. Het vierde voordeel is foutreductie. Doordat de opdrachten één voor één op de Glass verschijnen kunnen opdrachten niet door elkaar gehaald of vergeten worden. Bij de papieren orderpicklijst staan alle opdrachten onder elkaar en is de kans opdrachten te missen of door elkaar te halen groter.

Meer mogelijkheden
Jean Lahaye, managing partner van Active Ants, is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Zodra hij bij een demonstratie Google glass

Google Glass opdrachtenscherm

mocht ervaren wist hij dat dit het juiste instrument was om in te zetten voor orderpicking. “ik ben meteen de orderpicking processen die wij gebruiken opnieuw gaan uitdenken met de mogelijkheden van Google glass in het achterhoofd. We hebben nu een eerste werkende versie ontwikkeld die al heel goed draait, maar er is nog veel meer mogelijk. Zo maken we nog geen gebruik van produktafbeeldingen voor een nog betere produktherkenning en foutreductie. Dit zal er in versie 2.0. er zeker in zitten.”

Applicatieontwikkeling samen met Glasseffect
Active Ants ontwikkelde alle intelligentie voor de procesflows in de Google Glass applicatie zelf maar had niet de kennis in huis om de applicatie te programmeren. Hiervoor werkte zij samen met Raimo van der Klein van het bedrijf Glasseffect. “Eind januari 2014 ontstond dit idee, midden april 2014 hadden we het samen met Glasseffect werkend en rolden de eerste testresultaten binnen, aldus Jean Lahaye.” 

High resolution foto’s voor gedrukte media zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op.