DAP of DDP? Welke Incoterm heb jij nodig?

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Exporteer je artikelen naar het buitenland of importeer je artikelen vanuit het buitenland? Dan maak je met je buitenlandse relatie afspraken over het vervoer van de goederen. Door een Incoterm® af te spreken weet je wie van beiden verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer, wie verantwoordelijk is voor de kosten rondom het vervoer en wie het risico draagt van schade aan, of verlies van de goederen tijdens dit vervoer. Er zijn 11 Incoterms® met verschillende verplichtingen voor verkoper (exporteur) en koper (importeur). De International Chamber of Commerce (ICC) heeft deze Incoterms® opgesteld. Deze worden iedere 10 jaar herzien. De laatste versie is van 2020. Hieronder leggen we het verschil uit tussen twee belangrijke Incoterms, DAP en DDP.

DAP

DAP (Duties At Place) is de vervanger van DDU (Delivered Duties Unpaid). Deze term wordt gebruikt als de heffingen en belastingen worden betaald door de ontvanger op het moment van aflevering van het pakket. De verkoper levert de goederen aan tot de plaats van bestemming. De invoerrechten en omzetbelastingen zijn het in geval van DAP voor de koper.

DDP

Bij DDP (Delivered Duty Paid) heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. Exporteer je naar een land buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen? Dan ben je, behalve voor het regelen van de uitvoeraangifte bij de douane en het regelen van eventuele uitvoerdocumenten, ook verantwoordelijk voor de inklaring bij de douane in het land van bestemming. Je draagt in dat geval de kosten verbonden aan de inklaring, inclusief de eventueel verschuldigde invoerbelastingen zoals invoerrechten, invoer-btw of andere lokale invoerheffingen. Ook moet je zorgen voor eventuele documenten die nodig zijn om de goederen in te klaren, zoals een invoervergunning.

Video Incoterms® 2020

Bekijk de video van de Kamer van Koophandel waarin je alles te weten komt over het gebruik van Incoterms®.

bron: website ondernemersplein.kvk.nl.